HVA ER OPPREIST TRO?

1.

Vi blir kjent

- Introduksjon

Målsetting:
 • Deltagerne i gruppa blir bedre kjent og tryggere på hverandre.
 • Forstå hensikten med gruppa og hva det innebærer å være med.

2.

Hva skiller gode og dårlige venner?

- Er jeg en god venn?

Målsetting:
 • - Bli bevisst på hva som preger gode og sunne relasjoner.
 • - Bli motivert til selv å være en god venn.

3.

Gud, vår himmelske far

Hvem er Han?

Målsetting:
 • Få kunnskap om hvem Gud er.
 • Få større forståelse av hva det innebærer å være Guds barn.

4.

Avslør hersketeknikkene

Målsetting:
 • Lære seg å gjenkjenne ulike hersketeknikker.
 • Gjøre deltagerne bevisst på når de selv bruker hersketeknikker mot andre.

5.

Bygg en hederskultur

- Oppgjør med Janteloven!

Målsetting:
 • Forstå hva som kjennetegner en hederskultur.
 • Forstå viktigheten av å ære hverandre.

6.

Få et godt selvbilde

- Hva tenker jeg om meg selv?

Målsetting:
 • Forståelse av hvordan selvbilde dannes.
 • Hvordan bygge en sterk og trygg identitet.

7.

Kommunikasjon og konfliktløsning

- Tillitt og respekt i relasjoner

Målsetting:
 • Forstå betydningen av tillitt og respekt i relasjoner.
 • Forstå hvordan man kan løse og håndtere konflikter.

8.

Lær å sette grenser

- Ta vare på det som er verdifullt

Målsetting:
 • Få forståelse for at det å sette grenser er positivt.
 • Bli bevisst grensesetting i relasjoner.

9.

Festing og rus

- Ansvar og kontroll i eget liv

Målsetting:
 • Bli mer bevisst på hvordan du vil forholde deg til rusmidler, spesielt alkohol.
 • Få mer kunnskap om konsekvenser av rus.

10.

Kjærester, trofasthet og sex

- Kjærlighet som varer

Målsetting:
 • Målsetting: - Lære om hvordan man kan være en god kjæreste.
 • Bli bevisst innenfor hvilke rammer man vil leve ut sin seksualitet.
 • Bli bevisst verdien av trofasthet i et forhold.

11.

Hvordan takle urettferdig behandling

- Når det er vanskelig å tilgi

Målsetting:
 • Forstå hva tilgivelse er og hva det ikke er.
 • Forstå hvorfor tilgivelse er viktig når vi har blitt urettferdig behandlet.

12.

Oppsummering

- Veien videre.

Målsetting:
 • Gi mulighet fordeltagerne til å komme med tilbakemeldinger
 • Gi mulighet for å reflektere og bli bevisst på ulike prosesser den enkelte har vært igjennom i OPPREIST TRO-gruppa.


*etterhvert som det utvikles nye temaer i oppreisttro vil de legges ut her.