Hvordan få støtte?

Det er flere måter din menighet eller gruppe kan få økonomisk støtte til å drifte OPPREIST TRO- grupper. Utgiftene i gruppene er først og fremst knyttet til mat på samlingene, siden gruppelederne hovedsakelig er frivillige medarbeidere eller ansatte i kirken.

Vi oppfordrer alle til å gjøre OPPREIST TRO gratis for deltakerne. Samtidig oppfordrer vi deltakerne til å melde seg inn i ”Blå Kors barn og ungdom” (100 kr i året). Dette for å støtte det forebyggende arbeidet Blå Kors gjør og for at OPPREIST TRO-gruppa skal motta økonomisk støtte (se under). De i gruppen som melder seg inn i ”Blå Kors barn og unge”, får ”Bibel Portal” i gave. Bibel Portal er et lite hefte som er en variert blanding av hjelpemidler, ressurser og tips for å oppdage rikdommene i Bibelen. Her finner man også ulike bibelleseplaner. Vi anbefaler Bibel Portal som en ekstra ressurs for deltagerne.


OPPREIST TRO er et godkjent studieopplegg i K-stud (tidligere Norsk kristelig Studieforbund). Her kan man få omtrent 1500 kr for en fullført OPPREIST TRO –gruppe. Da har vi regnet at hver samling er på 2 timer og totalt har vi 12 samlinger (og det er mulighet for flere samlinger etter hvert som vi utvikler nye).

Dere kan enten administrere registreringen og kontakten med K-stud helt på egen hånd (se www.k-stud.no, finn OPPREIST TRO under ”Materiell/Tro og kristenliv” og følg prosedyrene videre) eller så kan Blå Kors gjøre dette for dere.

Betingelsen for at Blå Kors kan administrere studiestøtte-registreringen er at gruppa har vervet minst 5 medlemmer i Blå Kors barn og ungdom og fulgt rutinene under for registrering av gruppedeltakere. (se under)

Rutiner for registrering av gruppedeltakere

  • Alle gruppeledere fyller ut vedlagt ”Deltakerliste Oppreist Tro” fullstendig med navn, fødselsdato osv. På skjemaet krysses det av om deltakerne vil være medlem i Blå Kors barn og ungdom. Skjemaet fylles ut elektronisk og mailes BKN senest etter tredje gruppesamling. BKN sender så medlemsbrev og faktura til deltakerne som blir medlemmer.
  • Alle gruppelederne har med ”Oppmøteskjema Oppreist Tro” i permen på gruppesamlingene og fyller ut oppmøtet (sett x). Etter siste gruppesamling fylles oppmøteskjemaet ut elektronisk og mailes til BKN. Skjemaet er nødvendig grunnlag for kursstøtte til BKN.

NB! Kvitteringer bør tas vare på til eventuelt ettersyn. Ved overskudd etter endt samling kan overskuddet brukes til tur, avslutning og lignende. Ved behov kan gruppene søke BKN om mer støtte.


Foruten studiestøtte kan du søke om støtte til OPPREIST TRO- grupper gjennom menigheten din, lokale fond m.m.