Hvilke muligheter gir OPPREIST TRO?

OPPREIST TRO er først og fremst utarbeidet for bruk i små grupper. Vi anbefaler grupper på 5-8 deltagere, pluss to gruppeledere. Den enkelte menighet er fri til å bruke materialet fritt, men vi anbefaler sterkt den enkelte gruppeleder til å sette seg grundig inn i målsettingen, verdiene, grunnlagstenkningen, metodikken og strukturen for OPPREIST TRO. Skal man få en trygg og god prosess i gruppa, er det viktig at gruppelederne er seg bevisst selve ”grunnmuren” i OPPREIST TRO. Det beste er å delta på et gruppelederkurs i OPPREIST TRO. Vi tilbyr rimelige kurs for gruppeledere. (Se ”Gruppelederkurs”)

  • OPPREIST TRO kan brukes til før-konfirmanter. Ved å tilby ungdom å være med i en OPPREIST TRO-gruppe i 8. klasse, vil disse kunne bli en ressurs inn i konfirmantarbeidet året etter. Man bygger en kjernegruppe som vil kunne bidra til å bygge en positiv kultur og et inkluderende miljø. Første året på ungdomsskolen kan være utfordrende på mange måter og det å være med i en OPPREIST TRO-gruppe vil kunne bety mye for den enkelte deltager.

  • OPPREIST TRO er ypperlig å bruke som en del av konfirmant-undervisningen. Undervisningen med øvelser kan også benyttes enkeltvis på ulike tema-samlinger og på leirer.

  • Flere menigheter har valgt å bruke OPPREIST TRO til fjorårs-konfirmanter, som en del av ledertreningen. Gjennom dette blir den enkelte mer trygg og frimodig i sin tro. Og tilhørigheten og kulturen blant de unge i menigheten styrkes. Dette kan også være med på å rekruttere og trene nye gruppeledere, som kan være med året etter som hjelpeledere og eventuelt siden som gruppeledere.

  • OPPREIST TRO kan også med fordel brukes som gruppeopplegg for unge voksne.
Selv om OPPREIST TRO er utarbeidet primært for smågrupper, kan temaene benyttes også inn i annen type undervisning. Metodikken og strukturen vil da bli noe annerledes. Blå Kors ønsker at OPPREIST TRO skal være en ressurs som styrker menighetenes arbeid rettet mot ungdom og vi har derfor gjort hele grunnlagsmateriale og gruppeopplegget tilgjengelig her på hjemmesiden. Under ”Ressurser” finner du malene på de ulike temaene.

Noen av temaene i OPPREIST TRO er ganske omfattende. Hovedoppgaven til gruppelederne er å få i gang samtale og refleksjon rundt de ulike temaene. Det er ikke meningen at undervisningen fra lederne skal dominere samlingene. Lederne bør derfor lese nøye gjennom undervisningsdelen på forhånd, slik at de er fri til å vektlegge det som de opplever er relevant for deltagerne i gruppa. Man kan også velge å ha fokus på samme tema over flere samlinger. Det avhenger av hvor ofte gruppa skal samles og hvilke rammer man blir enig om.