Målsettning

MÅLSETTINGEN med OPPREIST TRO-gruppene er at

  • Ungdom får en arena hvor de kan reflektere over egne verdier, holdninger og tro. De blir mer bevisst på egne valg og tør å hevde meningene sine og stå opp for det de tror på.
  • Ungdom lærer seg å takle ulike utfordringer de møter i hverdagen sin.
  • Ungdom får styrket sin identitet ut i fra et kristent trosperspektiv.
  • Ungdom lærer hva troen på Jesus handler om og hva det innebærer å følge Ham.
  • Ungdom utvikler og styrker forholdet sitt til Gud.
  • Ungdom får større forståelse og toleranse for andre.
  • Ungdom gis mulighet til å knytte nye og dype vennskap, og lærer seg hvordan de skal bygge gode og sunne relasjoner.
  • Ungdom motiveres til en rusfri livsstil.