Kontakt oss

Prosjektleder har vært Amund Gillebo som jobber som programsjef - barn og ungdom, på hovedkontoret til Blå Kors. Amund er teolog og har i flere år jobbet med trosopplæring og ungdomsarbeid i ulike menigheter og kristne organisasjoner.


Bente Pladsen har vært ansatt som prosjektmedarbeider og utviklet OPPREIST TRO. Bente har jobbet med ungdom gjennom hele sitt voksne liv. Til daglig jobber hun som diakon i Domkirken i Tønsberg og driver ungdomskafeen Quasimodo. Hun holder jevnlig kurs i OPPREIST TRO (se gruppelederkurs)

OPPREIST TRO eies av og drives i regi av Blå Kors Norge. Blå Kors er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid. Ved siden av et forebyggende og holdningsskapende arbeid driver Blå Kors i 2012 over 40 diakonale virksomheter i 15 fylker. Organisasjonen har 2.530 medlemmer. Fra 1.1.2009 er Blå Kors også blitt en paraplyorganisasjon for 28 landsomfattende kristne organisasjoner og trossamfunn.