HVA ER OPPREIST TRO?

OPPREIST TRO er Blå Kors Norge sitt trosopplæringstiltak for tenåringer. Prosjektet er støttet av Kirkerådet og er en del av Trosopplæringsreformen for Den Norske Kirke.

OPPREIST TRO tar opp temaer som identitet, vennskap, vårt forhold til Gud, mobbing, kommunikasjon, konfliktløsning, rus, grensesetting, kjærester, trofasthet, seksualitet, tilgivelse m.m.

OPPREIST TRO styrker unges tilhørighet til sin lokale menighet. Dette fordi opplegget bidrar til å bygge et trygt og ærlig fellesskap, der man kjenner seg respektert og ivaretatt. Gruppa blir en møteplass der den enkelte blir sett og hørt og der det er rom og frihet til å dele fra eget liv.

OPPREIST TRO er primært et undervisnings- og samtaleopplegg for smågrupper. Gjennom at gruppen samles regelmessig over tid, bygges et sterkt og fortrolig fellesskap. Mange menigheter har mange aktiviteter, bra møter og mye bra undervisning for ungdom. Men der hvor virkelig tilhørighet bygges, er der man møtes regelmessig i mindre grupper og livsnære fellesskap. Dette har ikke alltid så høy prioritering i menighetene våre, fordi vi kanskje opplever at dette blir for eksklusivt og ressurskrevende. Jesus modellerte en måte å bygge kristne fellesskap på gjennom å samle en gruppe av 12 disipler. Han hadde bare 3 år, men valgte likevel å prioritere disse 12 unge mennene. Det bar frukt!


Når vi som voksne ledere prioriterer ”å så inn” i en mindre ungdomsgruppe over en lengre periode, tror vi at dette vil bære frukt både i den enkelte ungdoms liv, i menighetens liv og også i vårt eget liv. Gjennom dette kan vi få være med å trene morgendagens ledere.