HISTORIEN BAK OPPREIST TRO

2010 fikk Blå Kors Norge trosopplæringsmidler fra Kirkerådet for å utvikle gruppeopplegget OPPREIST TRO for ungdom. Amund Gillebo, programsjef for barn og unge i Blå Kors Norge, har vært prosjektleder. Bente Pladsen, diakon og tidligere koordinator for OPPREIST-prosjektet i Tønsberg, har vært prosjektansatt og utviklet OPPREIST TRO.


Opplegget bygger på OPPREIST jente- og guttegrupper, som i regi av Blå Kors har vært drevet på flere ungdomsskoler i Tønsberg gjennom mange år. (se www.oppreist.org). Disse gruppene har vært drevet etter skoletid av frivillige gruppeledere som har blitt kurset i å drive grupper. Sosiallærere og helsesøstre på skolene har tilrettelagt for dette, fordi de ser effekten av slike grupper i skolehverdagen og i livet til den enkelte elev. Målet med OPPREIST-gruppene er å bevisstgjøre ungdom, styrke deres identitet og hjelpe de å etablere gode og sunne relasjoner. Dette er viktige elementer også med tanke på å forebygge mot rusmidler. Disse gruppene er bygd på et kristent verdigrunnlag, men involverer ikke trosperspektivet, siden de brukes i samarbeid med skolene og alle skal kunne delta. OPPREIST TRO derimot har fokus på begge deler. Trosperspektivet er flettet inn i alle temaene på en naturlig måte.

De siste to årene har flere prøvemenigheter testet ut OPPREIST TRO. Deres entusiasme og konstruktive tilbakemeldinger har vært til stor hjelp for oss. En spesiell takk til Ål, Strømsgodset og Konnerud menighet! Vi takker også Terje Johansen som jobber på Kirkens familievernkontor i Larvik for god og verdifull veiledning på innhold og språk i OPPREIST TRO-samlingene.


Når vi som voksne ledere prioriterer ”å så inn” i en mindre ungdomsgruppe over en lengre periode, tror vi at dette vil bære frukt både i den enkelte ungdoms liv, i menighetens liv og også i vårt eget liv. Gjennom dette kan vi få være med å trene morgendagens ledere.