Bibelportalen

De i gruppen som melder seg inn i ”Blå Kors barn og unge”, får ”Bibel Portal” i gave. Bibel Portal er et lite hefte som er en variert blanding av hjelpemidler, ressurser og tips for å oppdage rikdommene i Bibelen. Her finner man også ulike bibelleseplaner. Vi anbefaler Bibel Portal som en ekstra ressurs for deltagerne.
Ønsker gruppen å bestille hefte fra Blå Kors, koster denne 50,- pr. stk pluss porto.

Bibelportal