Velkommen til OPPREIST TRO!

OPPREIST TRO gjør ungdom mer bevisst på hva det vil si å følge Jesus, og hvorfor det er en smart måte å leve på.

Man lærer seg å takle ulike utfordringer i hverdagen sin og blir også mer bevisst på hvordan man kan styrke forholdet sitt til Gud og mennesker.

I OPPREIST TRO gruppene bygges et ærlig og sterkt fellesskap der alle opplever seg respektert og ivaretatt.

Vi ønsker at OPPREIST TRO kan være en nyttig ressurs inn i menighetenes ungdomsarbeid og vi har derfor gjort hele grunnlagsmaterialet og gruppeopplegget tilgjengelig her på hjemmesiden.

Selv om OPPREIST TRO er utarbeidet primært for smågrupper, kan temaene og ressursene også benyttes inn i annen type undervisning.


OPPREIST TRO er Blå Kors Norge sitt trosopplæringstiltak for ungdom